Zobrazení vtipů
Kameňáky
Jeden manažer byl pozván svým přítelem na konferenci do Tokia. Protože věděl, že je dobrý řečník a odborník, byl velice překvapen, že jeho projev nesklidil žádný potlest, přestože byl protkán jemným vtipem i brilantními myšlenkami.

Po něm přišel k mikrofonu nějaký mladý Japonec, který celkem nezúčastněně něco odříkal a celý sál povstal v ohromném aplausu. Chlápek jen pokrčil rameny nad nespravedlivým osudem a veden společenskou slušností, začal tleskat taky. Předseda konference se k němu naklonil a povídá:

Teď nemůžete tleskat.

Proč ne? Jeho řeč musela být skvělá, podle těch reakcí.

Ne, pane, netleskejte. On jen tlumočil váš projev.
další vtip | více vtipů